Ferah Kebap
Mehmet Yaşin - Lezzet Durakları (2009)  
Dr. Oğuz Erkara - 100 Tarihi Lokanta (2010)  
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Uluslararası Turizm Sempozyumu "Turizmde Yeni Ufuklar" Bildiriler Kitabı (2011)